søndag 27. februar 2011

Copán Ruinas, Honduras

Mayaenes Paris
Copan Ruinas ligger i en dal, og er en liten og hyggelig by ca 3 timer med buss fra San Pedro Sula. I denne dalen rådet Mayaene for mange år siden. Dalen har et Arkeologisk område ca 1 kilometers gange fra byen, og noen av ruinene her er gravd ut, (ca15%), men mye ligger fremdeles gjemt under vegetasjon og jordmasser. Det Arkeologiske området består av en Grand plaza og ni mindre landsbyer rundt, samt de fattiges bosteder oppe i fjellene. Byen Copán Ruinas er bygget oppå et av de ni landsbyene. Noen av templene på Grand plaza har blitt skyllet ut i Copán elven/floden på grunn av mye regn for noen år tilbake, og er dessverre tapt for alltid. Elven som renner forbi Grand plaza er nå ledet bort fra det arkeologiske området, som er bra, da det er på Unescos liste over verdens kulturarv. Det som er tilbake i parken, er fantastisk å se og oppleve.

Mayakongen bodde ved Grand plaza, og de små landsbyene rundt var huset av de lærde, som matematikere, astrologer, politikere osv. 

Copan Arkeologisk område er kjent for sine utskjæringer/hieroglyfer og sine statuer. Det er ikke funnet slike hieroglyfer noe annet sted i Maya verdenene, og her er de veldig godt bevart. Det ene tempelet som er funnet har hele Copáns Mayahistorie i Hieroglyfer på trappetrinnene, dessverre har arkeologene satt dem sammen i feil/forkert rekkefølge, og man kan i dag ikke finne den rette rekkefølge på historien. Veldig synd. Copáns Arkeologiske område blir av ekspertene kalt for Mayaenes Paris, fordi de har flotte hieroglyfer og er svært flott utsmykket, mens Tikal, som nye lesere kan se bilder av tidligere i bloggen vår, blir sammenlignet med New York, på grunn av de høye bygningene

Når Mayaene døde ble de begravet i sitt eget hus, under gulvet, og den eldste sønnen bygget et nytt hus oppå farens hus. Derfor må arkeologene enten fjerne de øverste templene, eller grave tunneler for å se hvordan husene og templene så ut i eldre tider. De har gravd lange tunneler, men bare 15 meter av dem var åpen når vi besøkte området, og det kostet for mange penger. Guiden vår sa at det ikke var verdt pengene å ta turen.

Byen Copán Ruinas er et hyggelig sted, som byr på mange gode kaffe opplevelser. Byen er som andre byer her i Mellom Amerika, konsentrert rundt en sentral park, med de viktigste byggene inn mot plassen, som kirken og de statlige byggene. I  Copán kan man ta forskjellige turer rundt i området og se hva området har å by på, blant annet kaffeproduksjon er en viktig del av hverdagen her.

Vi reiste til en Finca (plantasje) ca. en times kjøretur utenfor  Copán Ruinas. Her fikk vi se kaffeprosessen, fra et rødt bær på treet til en rykende fersk kopp med kaffe. Det var utrolig spennende, og jeg mistet min illusjon om at Norge har god kaffe… for denne var fantastisk. Vi fikk også lære litt om kaffeplanten og hva som er viktig for en bærekraftig kaffeplantasje, når det gjelder forurensning, avskoging og resirkulering. Mange planter er viktige for kaffeplanten, og noen planter er skadelige, derfor holdes det oppsyn rundt hva som vokser på plantasjen, det skal være noe sol, men ikke for mye. For å være en bærekraftig Finca skal noe av plantasjen være vill regnskog/cloudforest, slik at truede arter kan fortsette å leve, og for å motvirke avskoging som truer dyre og planteliv. Biproduktene fra fremstillingen av kaffebønnene forurenser miljøet, og vannet må renses og restene fra bønnene blir til kompost. Fincaen vi besøkte brukte en mølle til å tørke bønnene med, mens andre Fincaer bruker vann eller rister bønnene for hånd. Denne Fincaen brente bønnene selv, mens andre selger grønne kaffebønner, slik at man kan brenne dem selv.

English Version: 

Paris of the Mayans
Copán Ruinas lies in a valley and is a nice little town, only 3 hours bus ride from San Pedro Sula. This was an important center for the Mayans in the early days. The valley has an Archeological site about one kilometer from the city, and it is a nice walk from town. Some of the ruins have been excavated (about 15%), but a lot is still buried under the soil and vegetation. The archeological area is composed of a Grand plaza and nine smaller areas/villages, and the poor people’s settlements in the mountains (sadly these are not preserved). The City of Copán Ruinas is built on top of one of the nine villages surrounding the Grand plaza. Some of the temples around the Grand plaza have been washed into the Copán River after some heavy rain a couple of years ago, and the river has been leaded away from the site to protect the ruins. The Archeological area is on UNESCO’s list of world heritage sites. It was a great experience to see the park. The Mayaking lived in the Grand Plaza, the small villages around were inhabited by mathematicians, astrologists and politicians etc.  

Copán Archeological site is known for its carvings, hieroglyphs and statues. Such hieroglyphs has not been found any were in the Maya world before, and in Copán they are very well preserved. One of the temples has the whole history of the Copán Mayas on the stairs. Unfortunately the archaeologists have not been able to put them in the right order, so the Mayan history remains a mystery. It is very sad. The experts call the  Copán archaeological site for The Maya Paris because of the beautiful carvings and details, Tikal; (witch new followers can read about earlier in the blog), is called The Maya New York because of the tall temples. 

When a Mayan died, he was buried in the floor of his house, and his oldest son built his house on top of his father’s house. The archaeologists dug tunnels to find out how the older houses looked like in earlier periods. There have been dug long tunnels, but only 15 meters of them is now open for the public, and it costs a lot of money to see. Our guide told us that it wasn’t worth the money. 

The city Copán Ruinas is a very nice place, which offers lots of good coffee experiences. The city is like other cities in Central America, concentrated around a central park, with the most important buildings close to the park, like the church and the government buildings

In Copán you can take different trips round in the area, and see what the valley has to offer, for example the coffee production is important for the region and the country. 

We went to a Finca (farm) about an hour drive from  Copán Ruinas. Her we got to see the coffee process, from a red berry on a bush to a steaming hot cup of coffee. We also learned about the plantation and what is important for a sustainable coffee plantation when it comes to pollution, reforestation and recycling. Many plants are important for the coffee plant and some are damaging. Therefore they take good care of which plants that grows in the fields and that the coffee plants have the right amount of sunlight. Some of the plantation is supposed to be wild forest, so that endangered species of plants can have a place to survive. 

The byproducts from the production are polluting the environment, so the water gets purified and the remains from the berry becomes compost and sometimes used as fuel or gas.  There are different ways to prepare the bean for roosting, some use a mill to dry the beans while other fincaes uses water or shake the beans by hand. They roost the beans themselves, others ship their beans ready to be roosted, so that the beans can be roost in the way the different countries likes it the best.

Markedet i Copán Ruinas.
The Marked in Copán Ruinas

En av gatene i byen, her var ganske kupert.
One of the streets in town, meny steep hills.

På tur utenfor byen møtte vi denne damen, som slappet av etter brunsj.
On a trip otside the city, we meet this lady, taking a strech after brunsch.

En kvinne med utrolig små føtter.. er det mulig! hvor er fotografen..
Lady with small feet! where is the photografer??

Marcelo legger planer og sipper til en vin.
Marcelo is plotting while sipping his vin.

Las Sepulturas (Gravene/ the graves) Man trodde dette var en kirkegård da
man først fant det, men det er bare boliger, da menneskene ble begravd i gulvet.

At first they belived that this was a graveyard, but it is simply private houses,
at the time the people were buried under the floor.
Rosalila, et av templene som det var bygget hus oppå.
Det ble gravd frem og overveldet arkeologene.
Rosalila, one of the tempels that were found under another house.
It amazed the arkeologists with its beuty. 

Ein av steinene med hieroglyfer. Ganske flotte utskjæringer.
One of the rocks with hieroglyphs. Very nice carvings.

En venn vi møtte i skogen, han var i litt dårlig humør.. Det er en boa.
A friend we meet in the forest, he was in a bad mood. It is a boa.

Dette merket står for døden, og markerte hvor mennesker var blitt gravlagt.
This marks death, and showed where people were burried.
Grand Plaza, med gjerde på høyre side, hvor templer har rast ut i elven.
Her ble sermonier holdt.
Grand plaza with a fenze on the right side, where temples have been
washed into the river. This is where ceremonies were held.

Grand Plaza fra en annen vinkel. Templene er skylt vekk.
Grand plaza from an other angel. The tempels are washed away.

Utsikt fra Grand Plaza over arenaen.
Her spilte de spill. Kongen og de med utdannelse satt nærmest spillet,
som fant sted på høyre side i bildet under presenningen.
Det kunne sitte mennesker rundt hele plenen på tribuner laget av stein
.
Overwiev from the Grand Plaza over the stadion.
Here games were played. The king and those with education had the best sposts.
The games took place on the rigt side in the picture, behind the plastic roof in the foreground.
Seats were made in stone around the lawn, so alot of people could watch the games.

Mye av ødeleggelsene skyldes trær som sprenger plass til røttene sine mellom stenene,
og de forsvinner bort fra hverandre. Her ser man et tre og mange steiner rundt.
Litt av et arbeid å pusle alle brikkene på plass i dette puslespillet.

Much of the detruction is made by the trees, whos roots make way to water.
Here is a tree with lots of rocks around. Hard work to puzzle all this together again.
En av de mange statuene med heiroglyfer. Dette er en av de eldste.
One of the many statues with hieroglyphs. This is one of the oldest.
In the background a tempel.

Her er oversikt over den store stadioen med et tempel og en statue.
Denne statuen er av nyere dato den er ikke firkantet men ser ut som et menneske.

Overwiev of the stadion with a tempel and a statue.
This statue is newer than the one before, it looks like a human.

Statuen på nært hold.
Statue from up close.

Marcelo klatrer på et Ceiba tre.
Marcelo climbing a Ceiba.

Flygende Gringo!
Flying Gringo!

Noen som ser hva det skal forestille?
Someone who can tell what it is supposed to bee?

Dette er trappen med hieroglyfene som forteller Mayaenes historie.
This is the stairs with the hieroglyphs telling the Maya history.

Statue på stadioen.
Statue on the stadion.

og en statue.
And a statue.

En papegøye.
Parrot.

En Maya kalender. Mayaenes kalender slutter sin syklus i 2012,
forhåpentlig begynner også en ny syklus i 2013.
A Maya calandar. The Maya calandar ends its syclus in 2012,
hopeflly a new will begin...

Toril & Rosalila

Los Sapos. Oppe i fjellene bodde de fattige, her er en statue av en frosk/frø som ennå
kan sees der oppe. Det bor fremdeles mennesker oppe i disse fjellene.

Los Sapos. The poor people lived in the mountains, this is a statue of a frog
that still remains up there. People still lives in this mountains.

Los Sapos. Krokodille.
Los Sapos. Crocodile.

Los Sapos. En mann.
Los Sapos. A man.

Kaffeplantasje med sortering av kaffebønner.
Coffee plantation with sorting of the beans.

Her går bønnene i sorteringsmaskinen for å bli vasket og miste skinnet.
Here the beans gets sortet and washed so they loose their skin.

Arbeidere med dagens høsting.
Workers with the harvest of the day.

Sortering og vasking.
Sorting and washing.
ROOOSTING, Det lukter fantastisk!
It smells fantastic!


3 kommentarer:

 1. takk for ny lesning. det er fint med alle bildene som er med og kjekt å sjå at de har det fint klemm.

  SvarSlett
 2. Beklager at det har tatt litt tid, men det har vaert mange ting paa tapeten, dessuten har vi lastet opp saa mange bilder at vi maatte kjoepe mer plass... saa vi haaper at leserne kan tilgi oss. Naa er vi kommet til Galapagos, og vi storkoser oss. Her er det helt fantastisk, men det faar dere lese mer om naar den tid kommer.

  Hilsen Toril og Marcelo

  SvarSlett
 3. Heia;) Kos å se at dere har det bra, følger med dere vettu;)savner dere masse!

  Klem Hilde

  SvarSlett